çil yavrusu

"çil yavrusu gibi dağılmak" deyiminin içinde geçen çil , kekliğe verilen diğer bir addır.çil yavru çıkarınca onlarla ilgilenmez ve yumurtadan çıkan yavrular etrafa dağılır.