cinsel fetişizm

cinsel fetişizm, cinsel nesnenin bütünüyle değil, yalnızca tek bir parçasıyla ilgilenmeye dayanır.