çorcu

lubunca bir kelime. sürüngen kelimesi ile ayni anlamda.

(bkz: lubunca)