daddy yankee

gasolina adında bir parçası vardı bundan bir kaç yıl evvel. yıkıp geçirmişti ortalığı.