dalkavuk

kişinin, normalde öyle düşünmediği halde beklenti ve çıkar amaçlı yağcılık, yalakalık yapması.
osmanlı döneminde dalkavukluk mesleği ve bunun neticesinde dalkavukluk hakları vardı.

http://www.ruhospu.com/osmanlida-dalkavukluk-meslegi-ve-tarifesi/
kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık gösteren kişi.
bir yöneticiyi ve ülkeyi felakete sürükleyebilecek düzeyde yalakalıklar ve manipülasyonlar yapan madrabaz kişi.