daniel

fiziken olmasa da kalben sahip olmak istediğim sevgili türü...
zenne filminin 3 ana karanterinden birisi. filmde ödüllü bir alman fotoğrafçı olan daniel bert olarak karşımıza çıkan kurmaca karakterdir.