dede korkut destanları

bugün üzerine yazılmış yedisi azerice on dört makaleyi okuduktan sonra arkasından rahmet dileyip bir daha yüzüne bakmayı istemediğim bir destan anlatıcı dedemizin hikayeleri.

mesela;
(bkz: dede gorgud kitabının yapısının iki planda öyrenilmesi)
(bkz: kitab-ı dede gorgud şe'rleri haggında bir neçe söz)
(bkz: dede gorgud kitabı dilinin iki sintaktik hüsusiyyeti haggında)*