delidir ne yapsa yeridir

aşırı akıllı insanın genele uymadığı için "olmadık" sayılan hareketlerini örtbas etmeye yönelik sözdür.