deliloy

ahey ve teyle bir bağlantısı olduğunu düşündürten anlamsız sözcük... *