dini kültür gibi yaşamak

atalarımızdan böle gördük diyip,din diye yanlış hareketlerde bulunulan olgular zinciri.insan neye inandığını,neden inandığını,nasıl olacağını araştırmazsa gün gelir müslüman ateist oluverir.
din : hayatın öncesi ve sonrası ile ilişkili olarak bütününü kontrol eden kurallar bütünüdür.

bu tanıma bakılacak olursa, hayatın öncesini ve sonrasını düşünüp idrak ederek kurallara tabii olmaklığı birincil düstur edinildiği taktirde "ana babalarının dinleri" üzerine yaşayan kültürel miras gibi gören bireylerin acilen kendilerine gelmesi gerektiği aşikardır.