diophantus

iskenderiyeli diophantus (yunanca: o Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς, türkçe okunuşu: diofados o aleksandrevs) cebirin babası olarak tanımlanır ayrıca cebir denklemleri ve sayılar teorisi üzerine olan arithmetika'nın yazarıdır. değişkenleri sadece tamsayılar olan ve kendi adını taşıyan diophantus polinom denklemleri'yle de bilinir.

diophantus'un hayatı hakkında malesef oldukca az bilgi mevcuttur. hangi dönemde yaşadığıyla ilgili de yapılan çıkarımlar ancak 500 yıllık bir döneme indirgenebilinmiştir. poligon sayılarla ilgili çalışmasında m.ö. 2. yüzyılda yaşamış olan iskenderiyeli hypsicles'ten bahsetmiş olmasından diğer taraftan da m.s. 4. yüzyılda yaşamış olan iskenderiyeli theon'un diophantus'tan alıntı yapmış olmasından dolayı diophantus'un m.ö. 2. yüzyılla m.s. 4. yüzyıl arasında yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.[4] diophantus'un kaç yaşında öldüğüyle ilgili bilgiyse m.s. 5. yüzyılda yaşamış olan metodorus'un çeşitli matematik bilmeceleri derlediği yunan antoliji'sinden gelmektedir. bu eserde diophantus'un öldüğü yaş ilgili bilmece şöyledir;
diophantus hayatının 1/6'nda ergenliğe erişmiştir.
hayatının 1/12'sini daha yaşadığında sakal bırakmaya başlamıştır.
hayatının 1/7'sini daha yaşadığında evlenmiştir.
5 yıl sonra bir oğlu olmuştur.
oğlu diophantus'un hayatının yarısı kadar yaşamıştır.
oğlunun ölümünden 4 yıl sonra diophantus ölmüştür.[5]
eğer d diophantus'un öldüğü yaşı belirtirse, bu bilmecenden aşağıdaki denklem türetilir
d=(1/6+1/7+1/12)d+4

bu denklemin çözümü de diophantus'un 84 yaşında öldüğü sonucunu verir.