dizlerine kapanmak

birine yalvarmak, başını dizlerinin üzerine koymak.