doğal inanç

doğanın tasarımlarına, kanunlarının ve aklın uygulanmasına dayalı tanrı inancıdır.