dublin

bagımsız irlanda cumhuriyeti başkentidir. katoliktir.
dışımızdaki irlandalıların başkenti.