dünyadan haberi olmamak

çevresinden, zamanında yaşanan hayattan haberli olmamak.*
eşcinselliğe hiç yakıştıramadığım bir cehalet durumudur.
diğer yandan, şüphesiz ki cehalet = mutluluk ' tur.