dünyayı kadınların ve eşcinsellerin yönetmesi gerekliliği

saygı kavramını anlamlaştıracaktır.