düşenin dostu olmaz

üstüne basılabilecek, zayıflatılmış her şeyi basamak olarak gören zihniyetlerden türetilmiş acı olduğu ölçüde gerçek bir söz. başkalarının acılarından beslenenler için düşen, yükselmek için iyi bir fırsattır.

(bkz: herkes hak ettiği gibi yaşıyor)
(bkz: kanadını kıranlara gözyaşı dökmek)
düşene vurmak kolay olandır. hele hele suç atmak, iftira atıp kurtulmak en çok bilinen yoldur. sözüm ona kişi iftirasıyla kendini aklar ama ne mümkün. vicdansızlığın ayyuka çıkmış halidir. düştüğün zaman en doğrusu ve güveniliri kendi kendimize ayaklanmaktan başka bir şey değildir. allah kimseyi ellere muhtac etmesin, el kapılarında üzmesin denilesi bir durumdur.
neden düşeriz?...*
sanki ayaktayken çok dostumuz vardı ya bi düşmeye gördük hepsi gitti demi?
(bkz: ay ben gülerim )