düşman götüne

uygunsuz veya orantısız olduğu kabul edilen bir uzvu veya aleti tanımlamak için kullanılan egoist ifade!
(insan dediğin, paylaşır...)
kötü bir durumu veya bedduayı bir başkalarına kakalama sözü.