düzeltme işareti

1. yazılışları aynı, anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine ko­nulan şapka biçimindeki işaret.

adet (sayı) - âdet (gelenek, alışkanlık), aşık (eklem kemiği) - âşık (vurgun, tutkun)
hal (sebze, meyve vb. satılan yer) - hâl (durum, vaziyet)... gibi.

2- arapça ve farsçadan dilimize geçmiş kelimelerde, özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur.

gâvur, karargâh, tezgâh, yadigâr... gibi.

3- kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır:

lâle, nalân, selânik... gibi.

4- nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

alman "askeri" ile "askerî" lise, (insan) "resmi" ve "resmî" (makam)... gibi.