düzi dünyayı gezmek

çok fazla yer gezmek, nerdeyse bir uçtan bir uca kadar gitmek.