ebussuud efendi

kanuni sultan süleyman efendinin şeyhülislamıdır kendisi ve icraatlarından biri günümüze kadar etkisini göstermiştir. fen bilimlerini ve felsefeyi medreselerinde yasaklamak... işte o gün bugündür bu islam taifesinin kafası bilimsel şeylere basmaz olmuştur. anca toplama - çıkarma; bazen de çarpma yapabilir hale gelmişlerdir.

(bkz: üniversite giriş sınavlarının ismi ve şekli değişse de yapılan matematik netinin hep 3 olması)
bugün bize muhteşem yüzyıl diye yutturulmaya çalışılan 16 yy osmanlı döneminin, fetvaları ile toplumdaki ve devlet içindeki gericileşmenin temellerini atmış olan istanbul kadısı.
daha sonra rumeli kazaskerliği ve şeyhülislamlık yapmıştır.
16. yüzyılda başlayan ve 17. yüzyıl boyunca da devam eden ve anadolu'yu baştan aşağı yakıp yıkan celali isyanları sırasında verdiği ve anadoluda'ki kızılbaş türkmen nüfusun acımasızca katledilmesine yol açan fetvaları ile bilinir.
"kızılbaşların canları ve malları helaldir. onlarla savaşırken ölmek şehitliğin en yücesidir"
"kızılbaşların kestiği hayvan mundardır, yenmez"
gibi fetvalara imza atmıştır.
bu engizisyon yargıcı kılıklı gerici softa, günümüzde hala, dönemin önemli bir hukukçusu ve değerli bir islam alimi olarak tanıtılır.

edit: iş bu entry işgüzar bir muaviye dölü tarafından eksilenmiş. ebussuud kafasındaki bir yobazın, söz konusu eşcinsellik olunca ne tür bir fetva vereceğinin farkında olmamak, üstüne üstlük onu savunmaya kalkmak nasıl bir beyinsizliktir ey veled-i zina?