edebi bir metni kendi dilinden okumak

bu denli olmasa da sosyal bilimlere ilişkin metinleri de başka dilden okumak meseleyi anlamayı yazarın aktarısını tam olarak sorgulayamamak sureti ile etkiler.
her yazı "mümkünse" yazıldığı dilde okunmalı