edward morgan forster

rudyard kipling gibi o da hayatının bir bölümünü hindistan'da geçirmiştir. cambridge üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. modernist akımın ingiltere'deki etkili ve önemli bir temsilcisi olan yazar romanlarında 2o. yüzyıl ingiliz toplumundaki ikiyüzlülüğü ve sınıf farklılıklarının yarattığı çatışmaları dile getirdi. virginia woolf ve eşinin başını çektiği bloomsbury grubunun çok etkin olmayan bir üyesiydi. altı roman yazdı. 91 yaşında öldü. dolaptan çıkmamış bir eşcinsel olan forster, tüm hayatı boyunca bekardı. evli bir polisle uzun yıllar süren bir ilişki yaşadı. hatta, bu polisin eşi de ilişkilerinden haberdardı. forster kendisine verilen şövalyelik ünvanını kabul etmemiş yazarlardandır.

hindistan'a bir geçit
meleklerin uğramadığı yer
(bkz: maurice)
manzaralı bir oda
howarların sonu
en uzun seyahat
roman sanatı

yazarın "roman sanatı" adlı kitabındaki şu satırlar etkileyicidir; "sevgi konusundaki yanlış inançlarımızdan biri de sevginin hiç bitmeyeceğidir. bitmediği değil, bitmeyeceği. oysa, gerek tarih gerekse kişisel deneyimlerimiz bize insanlar arasındaki ilişkilerden hiçbirisinin süreklilik arz etmediğini göstermektedir; insanlar gibi kurdukları ilişkilerde değişkendir; süreklilik gösterebilmeleri içinde ustaca bir dengede tutulmaları gerekmektedir ki, öyle olduğu zaman da insanlararası ilişki olmaktan çıkıp, toplumsal alışkanlığa dönüşürler. çünkü, ağırlık sevgiden evliliğe geçmiştir."