ele avuca sığmamak

zaptedilesi zor, kendisine hakim olamayan kişiler için kullanılan deyim.