electroclash

daha önce adını hiç duymadığım bir müzik türü.
isim hakkını bugün elinde tutan, larry tee tarafından ortaya atılmış, punk, new wave, dark wave, synthpop gibi soundların karışımı ile oluşturulmuş, new york orijinli, liverpool gelişimli, east london patlamalı janr. gün itibariyle disco-punk akımıyla kardeş olma yolunda, karanlık tarafını glow sticks ve neonlarla parlatan, androjen imgeli, seksapalitesi yüksek ve bir o kadar da hırçın olan bu türün en iyi örnekleri, erol alkan, p.y.t., peaches, ladytron, robots in disguise, fischerspooner, ladyhawke, client, electrocute, le tigre gibi isimlerden dinlenebilir.
electroclash denilince akla ilk gelen isim kesinlikle peaches'tır. ayrıca bu türün başlangıcı olarak kabul edilen parçalardan biri new order - blue monday denilebilir.