en büyük osmanlı padişahı

yavuz sultan selimdir. babasını tahttan indirmiş 7-8 yıllık padişahlık hayatında topraklarını 2,5 kat arttırmış ve kanuniye el bebek gül bebek bir imparatorluk bırakmıştır.
son hükümdar abdülhamid.
tarafımca abdülhamittir, çok kurnaz çok zekidir ama şartlar yüzünü güldürmemiştir malesef