engel

bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mani, pürüz.