entrylerden yazarı tanımak

- dipteyim ben gizliden gizliye sosyolog seven sosyologfobik^^