epiphany

özel olarak anlamı, haçı suya atma ve sudan çıkarma merasimidir; genel olaraksa "yortu" anlamına gelir epiphany / epifani sözcüğü.

(bkz: hristiyanlık)