erkek sünneti

sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üstderinin (prepus) bir kısmının veya tamamının kesilip atılması. dini veya kültürel gerekçelerle toplum tarafından erkeklere uygulanır. sünnetin ilk olarak ne zaman ve ne gerekçe ile yapılmaya başlandığına dair kanıt yoktur.
6 Entry Daha