erkeklik tescil belgesi

dünya sağlık örgütünün sünnet rakamlarına göre dünya erkek nüfusunun %70'inin asla alamayacağı belge.