eşcinsel ilişkilere kadın erkek rollerini dayatmak

bizim gibi ataerkil toplumlarda baskın olan erkektir diyebiliriz, unicorn09.
kadın erkek ilişkilerini, bu ilişkilerde de cinsiyetçi rolleri norm sayan zihniyetin ürünüdür. başka türlü bir birlikteliğin olabileceğini varsaymaz. natrans heterolardan böyle yaklaşımlar gelebildiği gibi lgbti+larda da çok dışına çıkılamıyor sanki hakim kültürden kaynaklı. bilemedim.