eski sevgilinin aynı işyerinde işe başlaması

kendi işinin patronu kavmini ilgilendirmeyen durum kimse bile bile işyerine eski sevgilisini çalışan olarak almaz ya da ticari zekası farklı işliyordur.

ancak kurumsal firmalar ve devlet dairelerinde bu ihtimal olası düşünsene adamla sevgili olmuşsun bitmiş gitmiş çat sürekli aynı ortamda onu görmek zorundasın. sıkıntı var gibi. hatta farklı uçları birbirine paralel boklu değnek kanımca ühü.
ilerleyen dönemde yokluktan geçmişe sünger çekilmesi muhtemel olabilecek durum
(bkz:eski sevgilinin yeni sevgili olması)
eski çalışan için tehdit unsurudur bence. bir de kavgalı gürültülü bir ayrılık yaşandıysa, eski sevgili yeni düşman modu varsa zorluklarla karşılaşılabilir.