et tekraru ahsen velev kane yüz seksen

180 kere bile olsa tekrar yapmak iyidir' anlamına gelen cümledir.*