etc

sınavlarda verecek örnek bulamadığımda sık sık kullandığım tabirdir.
(bkz: tek örnek verip vesaire demek)
et setıra diye okunur. okunurken ı harfi biraz yutulur. bu sebeple et setra şeklinde okunduğunu çoğunlukla duyabilirsiniz.