etik

mesleki, cinsel, ahlaki, siyasal,...vb. türlerde sınıflandırılabilir.
maalesef, türkiye topraklarında zor yetişen-büyüyen bir tohum gibidir.
ne olduğu muğlak ne olmadığı kesin olan ilkeler bütünü.
toplum tarafından uygun görülen değerler, yapılması beklenen davranışlar.