etnografya

karşılaştırmalı millet analizi yapan bilim dalı.
etnik kökenlere göre kültürel özellikleri inceler.