evcil hayvan besleyenlere öneriler

en çok sorulan bir sorunun kesin yaniti
önemle paylaşin: sahipli hayvana müdahalede yapilacaklar: sevgili arkadaşlar, maalesef, yurdun her yerinde sevenler ve sevmeyenler arasındaki mücadele, öldürme ve yaşatma savaşi olarak devam etmektedir. evlerde beslenen hayvanlara olan "komşu, yönetim itirazı ve bu bağlamda zabıta ve diğer müdahaleler" vs gibi durumlarda, olayda hukuk yoluna gidilmesinin yanında, yapılacak idari yollara ilişkin bilgiler ve örnek yazışmaları aşağıda bilgilerinize sunuyorum. bu yazılara herkes kendi özel sorununu ayrıca eklesin, yazıları değiştirsin.
bu konuda yapılacakların sonuca ulaşması pek çok faktöre bağlı. yönetim planında eğer hayvan beslenemez ibaresi var ise, durum biraz daha zorlaşıyor. fakat yine de mahkemeye gidildiği zaman hakim bilirkişi raporunu dikkate alabiliyor. yönetim planında var ise, apartman veya site yönetiminden kaynaklanan yanliş uygulamalar ve eksikliklerin bilinip koz olarak kullanılması daha etkili olabiliyor.
fakat ne olursa olsun, evimizin sevgi parçası olan can yoldaşlarımız için sonuna kadar mücadele etmeye değer. bu nedenle bütün yolları denemeliyiz. bu kutsal bir mücadeledir çünkü...
a-genel olarak yapilacaklar:
1. sahipli hayvana sadece mahkemeler müdahale edebilir. başka hiç bir kurum müdahale edemez. çünkü sahipli hayvan tck ya göre mal kapsamina girer. bunu çok iyi anlamalısınız.
2. zabıta müdahalesini derhal "görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden" derhal "kurumu olan belediye ve valilik ile içişleri bakanlığına" şikayet ediniz. (zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana müdahale edemez)
3. komşu veya mahalle sakinlerinin "imza toplamasının" ise kesinlikle yasal bir geçerliği yoktur, o imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet ediniz.
4. muhtar müdahalesinde ise, muhtarı "valiliğe" şikayet ediniz.
5. komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, hiç zaman kaybetmeden "karakola, şahsen tehdit edildiğinize, hakaret gördüğünüze" dair şikayette bulununuz.
6. eğer hayvanınıza karşı yapılmış bir darp şiddet var ise, sahipli hayvan tck ya göre mal kapsamına girdiği için, bu konuyu da karakola şikayet ediniz. karakol ifadenizi aldıktan sonra konuyu savciliğa iletecektir. (önemli bilgi: eğer sokakta baktığınız sahipsiz konumunda olan hayvana bir darp şiddet söz konusu ise, o durumu karakola şikayet ettikten sonra, karakol şikayetinizi valiliğe yollayacaktır. sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp durumunda siz de hakaret gördüyseniz, karakolda size yapilan hakaret ve tehdidi ön plana çıkartınız, şikayetinizin ana konusu yapınız. sahipsiz hayvana yapılan şikayet ile karakola gidildiğinde, karakol direkt olarak "bu durumun valilik yetkisinde olduğunu" söylemektedir. sahipli ve sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp olaylarını mutlaka ayırınız. )
7. sahipli hayvana müdahalede başta valilik, il hayvanları koruma kurulu ve orman su işleri müdürlüğü olmak üzere idari yazışmalar yapınız. bu idari yazışmalara ilişkin izlenecek yol aşağıda örnek yazışmalarla gösterilmiştir.
____________________________________________
b-idari yazişmalarda yapilacaklar
a. hayvanı şikayet eden kişilere veya yönetime yazı gönderilecek. bu yazıda, yasa maddelerinden bahsedilecek, bu davranışlarının yaşamları kanunla güvence altına alınmış olan hayvanların yaşam hakkına tecavüz olduğu, kendilerini orman su işler bölge müdürlüğüne şikayet ederek idari soruşturma açılması ve idari para cezasının verilmesi isteneceği belirtilecek. bu yazıya orman su işlerine ve valiliğe gönderilen yazılar da eklenecek ki kişi kendisinin gerçekten şikayet edildiğini görsün.
b. hayvanların evde yaşamalarının, “gerek 5199 sayılı kanun ve gerekse devletimizce imzalanan "uluslararası anlaşmalarla" güvence altına alındığı, kişilerin bu şekilde baskı ve şikayetlerinin yasayı ihlal olduğu anlatılacak.
c. sahipli hayvanin mal kapsamina girmesi nedeniyle apartman yönetim kurullarınca veya başka bir kurumca bir müdahelerde bulunulamayacağı, tahliye kararı verilemeyeceği yazılacak. sahipli hayvanları tahliye kararını sadece mahkemeler verir. ayrıca, sahipli hayvana yapılacak kötü davranışın, türk ceza kanunu kapsamına girdiği belirtilecek.
d. bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına aykiri olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda imar planina ve idari işlerde aykırı hususların ve gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurulacak.
_________________________________________________
1. şikayette bulunan kişi veya yönetime gönderilecek uyari yazi örneği: (altı çizili son paragraf isteğe bağlıdır, isterseniz yazıdan çıkartabilirsiniz)
sayın………………..
evde baktığımız hayvanımız için, tarafınızdan gelen hayvanımıza yönelik şikayetler ve hayvanımızı "atmamız" isteminiz üzerine yazışmaları başlatmış bulunuyorum. 5199 sayılı hayvanlar koruma kanunu, havanların evlerde yaşamalarını güvence altına almıştır. ayrıca devletimiz, hayvanların yaşam haklarına ilişkin uluslararasi sözleşmelere imza atmıştır.
1. bu bağlamda, bizi hayvanımızı terk etmeye zorlamanız, kanunu ihlal etmekle eşdeğerdir. ayrıca sahipli hayvanın mal kapsamına girmesi nedeni ile tahliye kararının tarafınızca alınamayacağını, bu konuda ki yetkinin mahkemelerde olduğunu bilmenizi istiyoruz.
2. orman su işleri bölge müdürlüğüne ve il müdürlüğüne, sahipli hayvanımızın yaşam hakkının ihlal edilmesi için baskı yaptığınız için, hakkınızda idari soruşturma açılmasını talep eden yazımız gönderilmiştir.
3. yasanın uygulanmasını sağlamakla üst makam olarak görevli olan valilik il hayvan koruma kurulu başkanlığına şikayetimiz ayrıca bildirilmiştir.
4. bu süreçte, apartmanımızın imara aykırı iç ve dış tadilatlarının, bağımsız bölümler ve ortak kullanım alanlarının ilgili kurumlarca denetlenmesi, "idari konular ve yönetime ilişkin evrak ve uygulamaların" ilgili kurumlarca denetlenmesi talep edilecektir.
5. bunun yanında, konuyla ilgili olan stk lar da müdahil olacaklar ve hayvanların yaşam haklarını koruma sürecinde yer alacaklardır.
hayvanımız evimizin bir ferdi gibidir. bizden ayrılmasını talep etmek onun ölüm emrini vermekle eşdeğerdir. çünkü, yurdumuzda ki belediye barınakları birer açlık ve hastalık ile ölüm kampi halindedir. yavru olmayan bir hayvanın da bir başkasına sahiplendirme şansi yok denecek kadar azdır. kısaca, şikayetinizde ısrarlı olmanız demek, bu hayvanın sokaklara düşmesi ve insanlar tarafından dövülmesi, yakılması, tecavüze uğraması, gözünün oyulması yani kısaca işkenceli bir ölüme mahkum olması demektir.
onun oluşturabileceği ve komşularca rahatsızlık olarak nitelenecek her durum için her türlü tedbiri aldık ve taleplere göre almaya da hazırız.
hem kültürümüz hem de dinimizde var olan komşuluk hakkının, bize sığınmış olan ağzı dili olmayan çaresiz bir hayvan için de, siz değerli komşularımız tarafından bize tanınmasını bekliyoruz.
durumu bilgilerinize rica ederim.
isim, imza….
ek. yapılan resmi yazışmalar…
kanunlar, genelgeler…
kimlik bilgileri….
___________________________________________________________
2. orman su işleri bölge müdürlüğüne gönderilecek yazı: (yazı aynı zamanda yönetime,il müdürlüğü ve valiliğe de gönderilecek, ayrıca örnek yazıda ki altı çizili parantez içindeki yerlere sorun yaşadığınız kişi veya yönetim ismi yazılacak, sakın bu şekilde yollamayın.)
orman su işleri bölge müdürlüğüne
evimizde ailemizle birlikte yasayan hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta, hijyen koşullarına ve çevre temizliğine azami derece özen gösterilmekte, çevreye rahatsızlık verilmemesi için de tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.
buna rağmen, komşumuzca (isim yazın, yönetim ise yönetim bilgisini yazın) sürekli olarak ve ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde hayvanımızın yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılmakta, yasalara aykırı olarak hayvanımızı terk etmemize zorlanmamıza varan biçimde baskı altında tutulmaktayız.
gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler ve gerekse 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve devletimizin imza attığı uluslararası sözleşmeler "hayvanı terk etmeyi" yasal hükümle yasaklamış olmasına rağmen, bizi hayvanımızı terk etmeye zorlamaktadırlar.
komşumuza olan yazımız ektedir. (ek)
bu nedenle, yasayi ihlal etmekten dolayı, adi geçen kisi (veya apt yonetim kurulu) hakkında müdürlüğünüzce idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, kişi ve yönetimin yasalar ve hayvan hakları konusunda bilgilendirilmesini talep ediyoruz
müracaatımıza 982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, emir ve müsaadelerinize arz ederim.
isim, imza
dağıtım…
ek…yasa bilgileri
kimlik bilgileri..
____________________________________________
ek 1 türk ceza kanunu
kanun numarası: 5237 kabul tarihi: 26/09/2004
1. sahipli hayvana karsi yapilan eylemler turk ceza kanunun mala zarar verme basligi altinda 151 nolu maddenin 2. fikrasinda duzenlenmistir.
mala zarar verme madde 151 -(1) baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir. (2) hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir. soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak sahipli hayvana karsi islendiginde turk ceza kanunu kapsaminda suc olusur ve savciliklar tarafindan sorusturulup haklarinda dava acilabilir.
_____________________________________________
ek...2..hayvanlari koruma kanunu kanun no.5199 kabul tarihi : 24.6.2004 genel hükümler birinci bölümmadde 1. - bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
madde 4. - hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.b) evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. c) hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
______________________________________________
ek...3..
ev hayvanlarinin korunmasina dair avrupa sözleşmesi :
madde 3 hayvanların refahı için temel kurallar
1- hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. 2- hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez
apartmanda hayvan besleyenlere yardımcı bilgiler
vereceğim bilgiler apartmanda hayvan besleyen kişilere fazlasıyla yardımcı olacağına inandığım notlardır. internette biraz araştırma yaptığınızda karşınıza birkaçı çıkabilir. asıl olan şeytan ayrıntılarda gizlidir...
takdir edersiniz ki apartmanlarda sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de evdeki hayvanlar. çeşitli sebeplerle sahiplenilen bu dostlar bazen canı sıkılan komşular tarafından bir sorun olarak algılanıp, çeşitli yerlere sahibi ile şikayet ediliyorlar. konu hakkında bilgisi olmayan bazı hayvanseverler de ya hayvanından vazgeçiyor yada bulunduğu apartmandan, semtten taşınıyor. peki bu soruna nasıl bir çözüm bulacağız... çok kolay
eğer apartmanda kiracıysanız yada yeni taşınacaksanız iki yönteminiz var; ya efendi gibi yöneticiye hayvanınız hakkında bilgi verip kendilerinden icabet alırsınız( ki bu durumda genelde garip bir yüz ifadesiyle karşılaşıyorsunuz) ya da yönetim planını isteyip okumak istediğinizi söyleyin. maddelerde evcil hayvanlarla alakalı bir karar var mı kontrol edin. eğer yoksa milleti sallamadan gidin eve yerleşin. rahat olun sizi dava etseler bile hiç bir şey elde edemezler çünkü mahkeme "anlaşmazlıklarda yönetim planı geçerlidir" der.
diyelim ki siz eve yerleştiniz. apartman yönetimi, yönetim planını değiştirip hayvan beslenemez diye bir ibare yerleştirmek istiyor. bu değişiklik apartmanda hayvan beslenmeye başlandıktan sonra alınan bir karar ise hukuki merciilerde geçersizdir, rahat olun... . ayrıca, şu türde de bir savunma yapılabilir:
size dava açılırsa kat mülkiyeti kanununun yönetim planına ilişkin 28. inci maddesi gereğince dava açılacaktır
kat mülkiyeti kanunu'nun yönetim planına ilişkin 28. ci maddesi uyarınca, apartman yönetim planı, “binanın yönetim tarzını”, binanın kullanma ve maksat şeklini, yönetici ve denetici'nin alacakları ücreti, yönetime ait diğer husuları düzenler.
apartman dairesinde ev hayvanı olarak kedi/ köpek besleme yasağı kanunun saydığı bu noktalardan hangisinin kapsamına girmektedir? hiçbirine..bir kimsenin oturduğu apartman dairesinde ticari amaç gütmeksizin tamamen ev hayvanı olarak köpek kedi beslemesinin “ binanın yönetim tarzı” yani binanın kullanma maksat ve şekli ile ne ilgisi var?
apartmanın ortak alanlarında ( bahçesinde, kat boşluklarında, vs.) kedi köpek beslenmesi yasaklanabilir, bu madde 28 'in kapsamına girer. fakat bağımsız bölümlerde, “evin içi”,hayvan besleme yasağı yönetim planına konulamayacak bir hükümdür. yazılsa bile geçersiz sayılması gereken bir hükümdür.
apartman sakinleri beni şikayet etti ne yapacağim
öncelikle şunu bilmelisiniz ki hiç bir kimsenin sizin hayvanınızı evden tahliye etme hakkı yok. zabıta geldiğinde sadece aşi karnesi ve varsa eğer eğitim sertifikasi kontrolunü yapabilir. kesinlikle hayvanın evden tahliyesini yapamaz. yaparsa bu konut ihlaline girer ve cezası vardır.
diyelim ki hayvanın sesinden rahatsız olduklarını söylediler. resmi şikayette bulunulmuş ise şikayetçi açık olarak belirtilir. burada biliriz ki bu şikayet art niyetli mi yoksa evet gerçekten rahatsız mı olunuyor. her ne şekilde olursa olsun hayvanın sesinden rahatsız olduklarını söylüyorlarsa bir "bilirkişi" getirilir ve ölçüm yaptırılır. günde kaç saat durmadan havlıyor örneğin; günde 1 saat içinde 5 defa arka arkaya havlıyor. sorun değil. ayrıca sesin şiddetinin de 76db' i geçmesi gerekiyor ki bu iri köpeklerde bile elektrikli süpürgenin çıkardığı sesten daha azdır.
sizi bu konuda dava ederlerse kazanmaları gerçekten çok zor.
mükemmel bir bilgi daha vereyim bu doğrultuda sizde onlara tazminat davası açabilirsiniz
ancak şunu unutmayınız ki; bir havyan sahibi olarak sorumlululuklarınızın neler olduğunu bilmelisiniz. eğer hayvan sahibi olarak hayvanlarımızı insanların bulunduğu ortamda yaşatma zorunluluğumuz var ise ileride çıkabilecek problemlere karşı, kendimizi savunabilmemiz için, bazı noktalara dikkat etmeliyiz:
eğer büyük bir köpek türü besleyecekseniz, lütfen mantıklı olunuz. bu tür köpeklerin, sürekli enerjisini harcamaya ihtiyacı vardır. antreman yapmaya ihtiyaçları vardır. enerjisini boşaltamayan köpek, sürekli huzursuzluk çıkartacak, olur olmaz seslere havlayacaktır. günde en az 2'er saat gezdirmeniz ve aktif oynamanız gerekir ki, zaman zaman bu süre bile, rothweiller, german sheppard,doberman gibi köpeklere yetmeyecektir.
köpeklerinizin itaat eğitimlerini, en küçük yaşlardan itibaren vermeye başlayabilirsiniz. örn anneden ayrılan 2- 3 aylık köpekler bile ilk etapta ne dediğinizi anlamasalar bile, sizin ses tonunuzun, yumuşaklığına ve sertliğine alışacak, sizin vücut dilinizi çözmeye başlayacaktır. bu da ileri ki dönemlerde, aranızdaki dialoğu kuvvetlendirecektir.
son olarak tbmm' nin hayvanlari koruma kanunu incelemenizde fayda var
hayvanlari koruma kanunu
kanun no. 5199
kabul tarihi : 24.6.2004
birinci kisim
genel hükümler
birinci bölüm
amaç, kapsam, tanımlar ve ilkeler
amaç
madde 1. - bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
kapsam
madde 2. - bu kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.
tanımlar
madde 3. - bu kanunda geçen terimlerden;
a)yaşama ortamı: bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri,
b) etoloji: bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını inceleyen bilim dalını,
c) ekosistem: canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi,
d) tür: birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller verebilen populasyonları,
e) evcil hayvan: insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,
f) sahipsiz hayvan: barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,
g) güçten düşmüş hayvan: bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,
h)yabani hayvan: doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanları,
ı) ev ve süs hayvanı: insan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,
j) kontrollü hayvan: bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarını,
k) hayvan bakımevi: hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,
l) deney: herhangi bir hayvanın acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara neden olacak deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını,
m) deney hayvanı: deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvanı,
n) kesim hayvanı: gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları,
o) bakanlık: çevre ve orman bakanlığını,
ifade eder.
ilkeler
madde 4. - hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.
e) nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.
f) yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.
g) hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.
h) hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
ı) hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.
j) yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
k) kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.
ikinci kisim
koruma tedbirleri
birinci bölüm
hayvanların sahiplenilmesi, bakımı ve korunması
hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı
madde 5. - bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.
ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, tarım ve köyişleri bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, içişleri bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.
ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.
sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
madde 6. - sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.
sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, tarım ve köyişleri bakanlığı ve içişleri bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.
sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.
hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, maliye bakanlığı, özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili bakanlığın/idarenin izni ile yapılır.
ikinci bölüm
hayvanlara müdahaleler
cerrahi müdahaleler
madde 7. - hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner hekimler tarafından yapılır.
kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılır.
yasak müdahaleler
madde 8. - bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.
hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.
ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır. ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.
bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.
hayvan deneyleri
madde 9. - hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.
tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır.
başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir.
hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.
etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları, tarım ve köyişleri bakanlığı ile sağlık bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar tarım ve köyişleri bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
üçüncü bölüm
hayvanların ticareti ve eğitilmesi
hayvanların ticareti
madde 10. - satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında hayvanların refahı ve güvenliğinin sağlanması hususundaki düzenlemeler tarım ve köyişleri bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
yabani hayvanların ticaretine ilişkin düzenlemeler bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. bu izne ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz.
deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir. bu izin, bakanlığın görüşü alınarak tarım ve köyişleri bakanlığınca verilir.
hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır.
eğitim
madde 11. - hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.
hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.
dördüncü bölüm
hayvanların kesimi, öldürülmesi ve yasaklar
hayvanların kesimi
madde 12. - hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.
dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, diyanet işleri başkanlığının bağlı olduğu bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
hayvanların öldürülmesi
madde 13. - kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez.
öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. öldürme esas ve usulleri bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
yasaklar
madde 14. - hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
b) hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.
c) hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.
d) ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.
e) hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.
f) kesim hayvanları ve 4915 sayılı kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.
g) kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.
h) tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.
ı) hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.
j) hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.
k) sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.
l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.
üçüncü kisim
hayvan koruma yönetimi
birinci bölüm
mahallî hayvan koruma kurulları teşkilât, görev ve sorumluluklar
il hayvanları koruma kurulu
madde 15. - her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.
bu toplantılara;
a) büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,
b) il çevre ve orman müdürü,
c) il tarım müdürü,
d) il sağlık müdürü,
e) il millî eğitim müdürü,
f) il müftüsü,
g) belediyelerin veteriner işleri müdürü,
h) veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,
ı) münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,
j) il veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,
katılır.
kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.
il hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri bakanlığa bildirir. illerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.
il hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
il hayvanları koruma kurulunun görevleri
madde 16. - hayvanları koruma kurulu münhasıran hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi hususlarında alınmış olan merkez av komisyonu kararlarını göz önünde bulundurarak;
a) hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek,
b) il sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp bakanlığın uygun görüşüne sunmak, bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,
c) hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan bakanlığa bilgi vermek,
d) hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,
e) ilde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak,
f) yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek,
g) hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,
j) bu kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak,
ile görevli ve yükümlüdür.
ikinci bölüm
denetim ve hayvan koruma gönüllüleri
denetim
madde 17. - bu kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi bakanlığa aittir. gerektiğinde bu yetki bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.
denetim elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt ve izleme sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler hakkındaki usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları
madde 18. - özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.
üçüncü bölüm
hayvanların korunmasının desteklenmesi
mali destek
madde 19. - ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. bu amaçla bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, maliye bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
dördüncü bölüm
diğer hükümler
eğitici yayınlar
madde 20. - hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. türkiye radyo ve televizyon kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. bu yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. radyo ve televizyon üst kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.
trafik kazaları
madde 21. - bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.
hayvanat bahçeleri
madde 22. - işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları tarım ve köyişleri bakanlığının görüşü alınmak suretiyle bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
yasak ve izinler
madde 23. - bu kanun kapsamında olan ev ve süs hayvanlarının ticaretinin yapılması, ithalatı ve ihracatı ile her ne şekilde olursa olsun, ülkeden çıkarılması ve sokulması ile ilgili her türlü izin ve işlemlerde bakanlığın görüşü alınmak kaydıyla tarım ve köyişleri bakanlığı yetkilidir. tarım ve köyişleri bakanlığının ilgili birimlerince, yıl içinde yapılan ithalat ve ihracat ile ilgili bilgiler bakanlığa bildirilir.
koruma altına alma
madde 24. - bu kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.
dördüncü kisim
cezai hükümler
birinci bölüm
idari para cezası verme yetkisi, cezalar, ödeme süresi, tahsil ve itiraz
idarî para cezası verme yetkisi
madde 25. - bu kanunda öngörülen idarî para cezaları bu kanunun 17 nci maddesinde belirtilen denetime yetkili merci tarafından verilir.
idari para cezalarına itiraz
madde 26. - idarî para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde idare mahkemesine dava açılabilir. davanın açılmış olması idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. bu konuda idare mahkemelerinin verdiği kararlar kesindir.
idarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili
madde 27. - idarî para cezalarının ödenme süresi cezanın tebliği tarihinden itibaren otuz gündür.
ceza vermeye yetkili merciler tarafından, bakanlıkça bastırılan ve dağıtılan makbuz karşılığında verilen para cezaları, ilgilileri tarafından mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. yatırılan paranın % 80'i ilgili belediyeye takip eden ay içinde aktarılır. bu para, tahsisi mahiyette olup amacı dışında kullanılamaz. bu kanuna göre verilecek idarî para cezalarında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
öngörülen süre içinde ödenmeyen para cezaları, gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
cezalar
madde 28. - bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:
a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ellimilyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.
c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.
d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.
e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.
f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına ikiyüzellimilyon lira; yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.
g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası.
h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara birmilyarikiyüzellimilyon lira, ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.
ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.
j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası, aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.
k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur.
l) rtük’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için beşmilyar lira idarî para cezası.
m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idarî para cezası.
o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası.
bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.
bu maddede yazılı idarî para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
beşinci kisim
çeşitli, son ve geçici hükümler
birinci bölüm
çeşitli hükümler
birden fazla hükmün ihlâli
madde 29. - bu kanunda suç olarak öngörülen fiiller başka kanunlara göre de suç ise, en ağır cezayı gerektiren kanun hükümleri uygulanır.
fiili ile bu kanunun birden fazla hükmünü ihlal edenlere daha ağır olan ceza verilir.
fiillerin tekrarı
madde 30. - bu kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak verilir.
ikinci bölüm
son ve geçici hükümler
saklı hükümler
madde 31. - 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu, 4631 sayılı hayvan islahı kanunu ile 1380 sayılı su ürünleri kanunu hükümleri saklıdır.
geçici madde 1. - bu kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen hayvanlardan, yurda bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sokulmuş olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldırmak; altı ay içerisinde kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim etmek zorundadırlar.
geçici madde 2. - bu kanun gereğince çıkarılması gerekli bulunan yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.
yürürlük
madde 32. - bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
yürütme
madde 33. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
kılına tüyüne laf edenlere tepkiniz aynen böyle olsun. ehehe

https://twitter.com/WimpyCatHouse/status...