fevkinde

fevku-l âdet
'fevk' (üstün olma, yukarıda olma)
'âdet' (gelen, alışılagelmiş, sıradan olan)

'fevkalâde' = alışılagelmişin üstünde olan, sıradan olmayan..

aynı terkib 'hârikulade' kelimesinde de var. (hâriku-l âdet) âdeti delen (harîk)

fevkaladenin fevkinde