fikir kulüpleri federasyonu

5 şubat’ta odtü’de duyurusu yapılan ve tüm türkiye'den 180'den fazla kulübün bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen “ üniversite kongresi”nden "fikir kulüpleri federasyonu" kurulması kararı çıktı.

üniversite kongresi, üniversitenin kurumu olduğu toplumun sorunlarından bağımsız olamayacağı, bu sorunlara ilişkin geliştirileceği duyarlılığın konum itibariyle bilimden, aydınlanmadan, bağımsızlıktan ve özgürlükten yana olması gerektiği gerçeğinden hareket ederek bu başlıkları tek tek ele almış, bu değerlerin güncellikteki izdüşümleri üzerine tartışmıştır.

burada belirtilen kararları oluşturan tartışmaların bütünü, kongreden sonra çıkartılacak olan ve tüm tebliğ ve sunumların yer alacağı kongre kitapçığında yer alacaktır.

1. kongremiz, ülkemizde yürütülen savaş çığırtkanlığına, emperyalizmin politikalarında ülkemizin rol almasına kesin olarak karşı olduğunu ilan eder.

2. kongremiz iktidarın dayattığı yeni anayasayı ve ülkeyi tek adam yönetimine geçirecek olan başkanlık sistemini koşulsuz reddetmektedir. bu çerçevede yeni anayasa ve başkanlık sisteminin iç yüzü halka anlatılacak, alternatifler yaratılıp topluma mal edilecektir.

3. üniversiteliler ülkede artan dinselleşmeye karşı aydınlanma değerlerinin taşıyıcısı ve aydınlanmanın kararlı savunucuları olmaya devam edeceklerdir.

4. yeni yök yasasına karşı çıkmak bir ülke meselesidir. ilerici üniversite gençliği, meydanı akıl dışılığa teslim etmeyecek, üniversitenin ruhuna fatiha okutacak yeni yök yasasına geçit vermeyerek işe başlayacaktır.

5. üniversiteli kimliğine şeklini veren bilimsel düşünüşün terk edilmesine izin verilmeyecek, akademiden uzaklaştırılan bilim üniversitede var edilmeye devam edecektir.

6. kültür sanat alanına yönelik ülke genelinde süren kısıtlama ve içerik boşaltma çabalarına kongremiz kesin olarak karşı duracaktır. üniversitelerdeki kültür-sanat alanının canlandırılması kongremiz katılımcısı üniversite kulüplerinin ve tüm türkiye gençliğinin sorumluluğudur.

7. kongremiz, üniversite gençliğinin uzun yıllardır savunduğu ve savunduğu için hapislerde dahi yattığı eşit – parasız eğitim talebini sahiplenmektedir. kongremiz, bu mücadelenin yükseltilmesi görevini üstlenecektir.

8. üniversite gençliğinin umutlarını ve hayatla olan bağlarını zedeleyen, bunun yanında ülkenin geleceğini olumsuz etkileyen geleceksizliğe karşı mücadele edilecek, üniversite öğrencileri arasında dayanışma bağlarının kuvvetlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

9. kongremiz yüzlerce öğrenciyi cezaevlerine gönderen siyasi iktidarı ve artık onun güdümünde işlediği herkesçe kabul edilen yargıyı lanetler. kongremiz cezaevlerindeki öğrencilere özgürlük talebini tekrar eder ve cezaevindeki öğrencilerle dayanışma duygularını ilan eder.

10. kongremiz, üniversitelerde artarak devam eden soruşturma ve özel güvenlik terörüne gençliğin boyun eğmeyeceğini ilan eder. soruşturma ve ceza alan, ögb terörüne maruz kalmış tüm öğrencilerle dayanışma duygularını belirtir.

11. kongremizde tüm türkiye yükseköğretiminden anlamlı bir toplam birleşmiştir. bu birlikteliğin ülkeye umut olabilmesi için güçlenerek sürdürülmeldir. bu nedenle üniversite kongresi, kongreye katılan ve kongre kararlarını onaylayan tüm kulüp ve toplulukların oluşturduğu fikir kulüpleri federasyonu’nun kuruluşunu ilan eder.