galatasaray lisesi

ülkemize çokça aydın, sanatçı, açık fikirli insan yetiştirmiş asırlık lise.

osmanlı zamanında mekteb-i sultani adıyla bilinirdi. bu adlandırma, osmanlı sonrasında da, resmiyeti kalmasa da kullanılır olmuştur. azalsa da, günümüzde de mezunları arasında veya eski mezunlarına atıf yapılırken mekteb-i sultani adı kullanılıyor halen.

sonraları başka sultani'ler kurulmuşsa da, tek mekteb-i sultani olarak anılan lise, galatasaray lisesi'dir. lingua franca'nın fransızca olduğu zamanlarda kurulduğundan, eğitim dili ağırlıklı olarak fransızca seçilmiştir. frankofon (francophone) insanlarımızın yetişmesinde en az fransız kökenli liseler kadar katkısı vardır galatasaray lisesi'nin.
öğrencileri yeni müdür aranıyor ilanı yayınlamışlardır. hiç bir padişaha kölelik yapmamış olması aranan kriterler arasında.

http://www.imctv.com.tr/bir-protesto-da-...
akıllara (bkz:#cumartesi anneleri)ni ve onların sessiz çığlıklarını getiren okul