gay ile ibnenin farkı

türkiye türkçesinin, yabancı dillerin tecavüzüne ne düzeyde açık olduğunu gösteren tipik bir örnek:
ingiliz dilinden sahaya giren "gay" sözcüğü, herkesin gözü önünde yerli "eşcinsel"in ırzına geçmiştir...
hetero-egemen kültürün faşistliğinin ürünlerinden birisi olan ibne sözcüğü ise, eşcinselleri aşağılayan bir küfürdür...