gay ile ibnenin farkı

gay, erkek bir bireyin başka bir erkek bireye duyduğu yönelimi ifade eder.
ibne ise erkek seks işçisi gibi bir şeydir.

kaynak: bir eşcinselin intihar mektubu *
türkiye türkçesinin, yabancı dillerin tecavüzüne ne düzeyde açık olduğunu gösteren tipik bir örnek:
ingiliz dilinden sahaya giren "gay" sözcüğü, herkesin gözü önünde yerli "eşcinsel"in ırzına geçmiştir...
hetero-egemen kültürün faşistliğinin ürünlerinden birisi olan ibne sözcüğü ise, eşcinselleri aşağılayan bir küfürdür...