gaylerin sadece bakımlı yanlarını alalım diyen kendini bilmez hetero

kristeva "yazılan her şey otobiyografiktir." der. kendisinden bahsetmeyi sevenlerin yaşadığı ortadoğu toplumlarında ise konuşulan "her" şeyin otobiyografik olduğunu iddia etmek mümkündür. bu nedenle, "illa" geylerin "bakımlı" yanlarını almaktan dem vuran sözkonusu şahsiyet kendinden bahsetmenin ilmini yapmış, demeden geçmeyeceğim. yıllar önce, eşcinselliği kendi fani bedenine yakıştıramayanlar için uydurulmuş "metroseksüel" kelimesi, semantik açıdan o "bakımlı" yanları da içeriyor olacak.