gelecekte evlenilecek kişiye mektup

yazdığım mektup değil kurallar sözleşmesi olacaktır . (# spiralletip verin pezemenke şimdiden çalışmaya başlasın )
yazdığım mektup değil kurallar sözleşmesi olacaktır . (bkz:#spiralletip verin pezemenke şimdiden çalışmaya başlasın)