georg wilhelm friedrich hegel

hegel diyalektiği diye adlandırılan bir kavrama göre bir karşıt düşünceye (tez), bu düşünceye karşıt düşünceye (anti tez) adı verilir. bu iki karşıt düşüncenin bir araya gelmesiyle oluşan kavrama (sentez) adı verilir. toplumların ilerlemesi hegele göre bu diyalektikle gerçekleşir. oluşan senteze karşıt düşünce yine antitez üretilir ve yine bir sentez meydana gelir ve toplumlar mutlak doğruluğa kadar bu şekilde ilerler.