gerzek

geri zekalı'dan türetilmiştir. gerizekalı bitişik de yazılır.
geri'nin ger'i, zeka'nın zek'i...**