gıcık

boğazda aksırmaya, öksürmeye neden olan yakıcı kaşıntı.