gregory house

house md'nin baş karakteri olan anarşist, komik-ciddi, müziksever, vurdum duymaz, topal doktorudur. şöyle der mesela...
- kendini beğenmişlik hakedilmelidir*
- insanlar aşk olmadan yaşayamayacaklarını söylerler, onlara oksijenin daha önemli olduğunu söyleyin...
- sevgiyle nefret arasında ince bir çizgi yoktur.sevgiyle nefret arasında 5 metre arayla gözcüler yerleştirilmiş çin seddi vardır.
etkileyici değil mi?...
anti kahramanların en karizmatik olanıdır. "teselli olacaksa söyleyeyim, herkes yalnız ölür." cümlesiyle serinkanlılığın, cooluğun zirvesine çıkmıştır.