günümüzde deizm

modern deistler klasik deizm inanışını, modern felsefe ile birleştirerek günümüz bilimiyle kullanmak istemişlerdir. bu doğrultuda da birçok yeni inanışın çıkmasına sebebiyet vermiştir.
eski deizm inanışında; tanrı ile kişisel bir diyalog yahut karşılaşma mümkün gösterilirken; günümüzde tanrı'nın insanüstü olduğu ve tanrı'yı anlamanın insan mantığı sınırları içinde olmadığına inanılmıştır.
pandeizm, deizm'in panteistik formudur veya panteizmin deistik formudur.
"bir enerji var, hissediyorum bunu"
kuantum,mevlana kavramlarınıda içerir.en azından tanıdıklarımdan yaptığım bir genellemedir.