harad

tolkien külliyatında bahsi geçen bir bölge;
gondor'un güneyinde uzanan uçsuz bucaksız bölgeye verilen genel bir isimdir zaten anlamı da güney demektir.

gondor kıyısında bulunan araziler çöl olmakla birlikte uzak harad'ın ötesinde derin ormanlar bulunduğu söylenir.

birbirinden çok farklı insan kabilelerine ve muhtemelen avari elflerine ev sahipliği yapan bölge, istikrarsız siyasi yapılarla ve bilinmeyen küçük küçük otoritelerden oluştuğu için halkına genel olarak haradrim denilir. muhtemelen tunç işlemenin de gerisinde kalmışlardır diye çıkarımlar yapılabilir.

devasa boyuttaki mümakil hayvanları bu bölgede yaşamaktadır.

ikinci çağın sonlarına doğru numenor kolonizasyonunun etkisiyle bilinen haritanın dışında da olmak üzere belagaer denizine bakan sahillerde büyük koloni şehirleri kurulmuştur, bunlardan en bilineni umbar liman şehridir. numenor'un melkor tapınımına geçişiyle birlikte haradrim kabileleri köleleştirilmiş ve kitleler halinde yok edilmeye başlanmıştır. bu nedenle de numenor mirasını taşıyan krallıklara dönüştürülemez bir şekilde düşmandırlar. özellikle gondor üzerinde baskı kurmaya yeltendikleri üçüncü çağda başarısız bir çok sefer gerçekleştirmişlerdir. gondor konusunda birleşmedikleri zamanlarda birbirleriyle savaşan bu kavimler, sürekli sauron ile ittifak halinde olmuşlardır.

sauron yıkıldığında gondor'un hükmü yakın harad'ın içlerine uzandığında umbar şehri gondor'a katılmıştır. böylece bir kısım haradrim gondorda nüfuz edinmiştir.